Search
en-USvi-VN
Search
Dấu hiệu thai phát triển tốt 3 tháng giữa
Dấu hiệu thai phát triển tốt 3 tháng giữa

Dấu hiệu thai phát triển tốt 3 tháng giữa

0 41

Tam cá nguyệt thứ 2 được tính từ tuần 13 đến hết tuần 27 của thai kỳ. Ở giai đoạn ba tháng giữa, giới tính thai nhi cũng đã có thể nhìn thấy rõ ràng và thai phụ bắt đầu cảm nhận được những cử động của thai nhi.

Dưới đây là những dấu hiệu thai phát triển tốt 3 tháng giữa:

Copyright 2021 by AGAPE MEDICAL GROUP Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top